Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

RACHUNEK SUMIENIA

 

Rachunek sumienia uczestnika DK

zaczerpnięte ze str. Archidiecezji Poznańskiej

1. Postawa wobec Boga:

 • czy mam świadomość, że do uczestnictwa w Domowym Kościele powołał mnie sam Pan Bóg,
 • czy zdaję sobie sprawę, że lekceważąc realizację zasad Domowego Kościoła lekceważę Boga?

2. Przynależność do Domowego Kościoła:

 • czy intencją mojej przynależności do Domowego Kościoła jest pragnienie poznawania Boga oraz własne doskonalenie duchowe,
 • czy moja przynależność jest aktywna, czy wyłącznie bierna, (chcę tylko "brać"),
 • czy uczestniczę w miesięcznych spotkaniach rejonowych, w dniach skupienia Kościoła Domowego i innych spotkaniach,
 • czy wspieram swoją modlitwą cały Domowy Kościół, czy wykorzystuję dane mi zdolności, umiejętności, talenty do wspierania i umacnia działalności DK, życia parafialnego,
 • czy moja postawa nie wprowadza niepokoju, nie działa destrukcyjnie na działalność innych uczestników DK?

3. Realizacja zobowiązań:

 • czy staram się wypełniać wszystkie zobowiązania DK,
 • czy bagatelizuję sobie konieczność dążenia do pełnej realizacji zobowiązań,
 • jeżeli mam trudności w ich wypełnianiu, czy zastanawiam się co jest przeszkodą, czy podejmuję próby pokonania trudności,
 • czy modlę się wspólnie ze współmałżonkiem, czy wspólnie czytam Pismo Święte i uczestniczę we wspólnej Eucharystii,
 • czy u podstaw braku uczestnictwa w rekolekcjach naprawdę leżą ważne powody, czy zdaję sobie sprawę, że wypełnianie zobowiązań służy mojemu rozwojowi duchowemu, natomiast nie wypełnianie jest sprzeniewierzeniem się zasadom DK i powołaniu Boga?

4. Uczestnictwo w spotkaniach kręgu:

 • czy comiesięczne spotkanie w kręgu jest dla mnie spotkaniem z Bogiem, czy tylko spotkaniem towarzyskim,
 • czy na spotkania przychodzę duchowo i merytorycznie przygotowany,
 • czy staram się być aktywny,
 • czy podczas dzielenia się życiem wykazuję cierpliwość w słuchaniu innych,
 • czy zachowuję należytą dyskrecję wobec problemów bliźnich usłyszanych na kręgu,
 • czy wspieram modlitwą ujawnione problemy członków kręgu,
 • czy czuję się odpowiedzialny za rozwój duchowy kręgu, czy podejmuję działania w tym kierunku,
 • czy zachowuję wymaganą skromność w przygotowaniu agapy, czy nie grzeszę pychą w tym zakresie,
 • czy nie przeszkadzam innym w duchowym przeżywaniu spotkań, m.in. przez inicjowanie i prowadzenie zbędnych rozmów, poruszanie drażliwych i nieodpowiednich tematów, wzniecanie sporów, wprowadzanie atmosfery niestosownego rozbawienia?

5. Relacja do współmałżonka:

 • czy pamiętam o świętości swego małżeństwa,
 • czy zdaję sobie sprawę z mojej odpowiedzialności za rozwój duchowy współmałżonka, za jego uświęcenie,
 • czy pomagam współmałżonkowi w wypełnianiu zobowiązań,
 • czy nie utrudniam współmałżonkowi realizacji zobowiązań,
 • czy modlę się o pogłębianie jedności i miłości swojego małżeństwa,
 • czy dokładam odpowiednią troskę, aby moje małżeństwo coraz bardziej jednoczyło się w Bogu,
 • czy okazuję miłość swojemu współmałżonkowi, czy go szanuję, zwłaszcza wobec innych?

6. Moja postawa wobec bliźnich:

 • czy nie przyjmuję postawy lekceważącej wobec innych i ich problemów,
 • czy nie obmawiam bliźnich,
 • czy ich zbyt pochopnie nie posądzam,
 • czy zbyt łatwo nie rozgrzeszam się z niewłaściwego odnoszenia się do bliźnich?

7. Rozwój duchowy:

 • czy zastanawiam się nad rozważanymi na spotkaniach kręgu tematami formacyjnymi, czy staram się wprowadzać je w swoje życie,
 • czy pracuję nad sobą, nad eliminowaniem swoich słabości, ułomności,
 • czy nie uważam poziomu swojego rozwoju duchowego za wystarczający,
 • czy uczestniczę w nabożeństwach (np. Gorzkie Żale, Nowenny, itp.), które rozwijają mnie duchowo?

Opracowanie: Elżbieta i Leszek Cybichowscy
Akceptacja: Ks. Rafał Pierzchała