Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia wspólnoty Łochowskiej.

We wrześniu 1990r. powstaje pierwszy krąg Domowego Kościoła

pilotowany przez Annę i Andrzeja Martusewicz z Wyszkowa, opiekunem – moderatorem - jest ks. Ireneusz Głowacki. W skład tego kręgu wchodzą małżeństwa z parafii Łochów i Kamionna. Od wrzesnia 1991r., krąg zaczyna działać samodzielnie. Pierwszymi animatorami są Anna i Grzegorz Śliwowscy (obecna para filialna), moderatorem jest ks. Adam Hurbańczuk. W latach 1992/93 powstaje kolejny krąg złożony z małżeństw z parafii Łochów. Jest to obecny tzw. krąg pierwszy, pilotują go Anna i Grzegorz Śliwowscy, opiekę duchową sprawuje nadal ks. Adam. Podczas roku pracy formacyjnej 1994/95 małżeństwa z kręgu między parafialnego wyodrębniają się i przechodzą do pracy w swoich rodzimych parafiach – oddzielnie Łochów oraz Kamionna, ale tworzą jeden rejon. Od września 1995r. nowym moderatorem zostaje ks. Zbigniew Bolewski. Po 2 latach powstaje nowy krąg (obecnie krąg II), który jest pilotowany przez Annę i Grzegorza Śliwowskich. 

W 1998 r. nasz rejon organizuje ORAR I st. oraz rekolekcje tematyczne – „Modlitwa”
w Urlach (parą rejonową są Ewa i Andrzej Suchenek) Powstaje także nowy krąg – pilotowany przez Marysię i Andrzeja Pękul.

W czerwcu 2000 r. wspólnota organizuje pierwsze parafialne „Dni Rodziny”, przy kościele parafialnym, które w roku 2006 wychodzą na place miasta i zmieniają nazwę na „Anioły
w Łochowie”. Rok później małżonkowie z naszego rejonu – Ewa i Andrzej Suchenkowie zostają parą diecezjalną diecezji drohiczyńskiej. W tym samym roku zmienia się opiekun kręgów, jest ich w tym roku dwóch: ks. Piotr Arbaszewski i ks. Zbigniew Śledziński. W kolejnych latach moderatorami
w rejonie są: ks. Adam Parzonka 2003/04, ks. Dariusz Tworkowski 2004/05, ks. Krzysztof Grzybowski 2007/08, ks. Rafał Zbudzki 2008/09, ks. Adam Banaszek 2009/10.

Ważnym czasem dla rejonu Łochowskiego są lata 2011/12. Dawny rejon zostaje podzielony na dwa: rejony: Łochów i Kamionna. Nową parą rejonową rejonu Łochów zostają Brygida i Marek Górniaczykowie. Od 2012/13 kręgami opiekują się ks. prałat Tadeusz Osiński i ks. Wojciech Piotrowski. W roku 2013/14 jest tylko ks. prałat a w latach 2014/15 ks. prałat Tadeusz Osiński
i ks. Łukasz Skarżyński.

Przełomowym był rok formacyjny 2015/2016. W tym czasie moderatorem rejonu był ks. Arkadiusz Sergiejuk, który dziełem Nowej Ewangelizacji przyczynił się do ożywienia parafii i wspólnoty organizując kursy „Nowe życie” i „Emaus” a w okresie rekolekcji adwentowych „Kanę” oraz cykl „Warsztatów Biblijnych”. Kursy te przyczyniły się do ożywienia wiary oraz rozkochania się
w czytaniu Pisma Świętego.

Na szczególne wyróżnienie wskazuje fakt, że do dnia dzisiejszego opiekę nad rozwojem duchowości małżeńskiej sprawuje ks. prałat Tadeusz Osiński. Był on niejednokrotnie inicjatorem powstawania nowych kręgów dla wspólnoty Łochowskiej, poprzez osobiste zapraszanie małżeństw do uczestnictwa w ruchu. I w tym miejscu wyrażamy wdzięczność i życzymy ks. prałatowi wielu łask Bożych
i błogosławieństwa na każdy dzień.

Czas obecny.

 

Obecnie moderatorem Domowego Kościoła, rejonu Łochów, jest ks. Adam Niewęgłowski. W pracy formacyjnej w kręgach pomagają: ks. proboszcz Roman Kowerdziej, ks. Piotr Jarosiewicz, ks. prałat Tadeusz Osiński. Rejon liczy VI kręgów o łącznej liczbie 59 osób. Najmłodszy krąg w tym roku rozpoczął samodzielnie pracę.