Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W PARAFII KAMIONNA

W niedzielę 15 marca 2015 r. odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie w parafii Kamionna, pod hasłem ,,Kochać ubogich‘’.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księży: Tomasza Szmurło i Pawła Hryniewickiego. Dodatkowej doniosłości i powagi temu spotkaniu nadał fakt kończących się rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii, którym przewodniczył właśnie ks. Tomasz Szmurło nasz diecezjalny Moderator Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Po zakończonej Eucharystii małżonkowie poszczególnych kręgów Domowego Kościoła, pod przewodnictwem pary rejonowej Mariusza i Ani Gołaszewskich zaczęli realizować dalszą część programu, który rozpoczął się zawiązaniem wspólnoty.
Namiot spotkania (J 15,5-12) ,,Ja jestem krzewem winnym, 
wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a ja w  nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić…….’’, czy też słowa ,,Jak mnie umiłował ojciec, tak i Ja was umiłowałem…..’’, uświadomił nam jacy jesteśmy słabi, jak mało znaczymy bez naszego Pana Jezusa i jak wielką miłością obdarzył nas Bóg. Dalej ,,Wytrwajcie w miłości mojej…..’’. ,,To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem’’. I właśnie tą miłość powinniśmy nieść i dawać drugiemu człowiekowi, szczególnie temu ,,ubogiemu’’, który potrzebuje naszej pomocy. Może nie zawsze potrzebuje tego ,,grosza’’ tej pomocy materialnej ale często potrzebuje wsparcia duchowego. Może trzeba mu ukazać poprzez swoje świadectwo, jak wielką miłością obdarzył nas Jezus Chrystus. Żeby odczuł, że go kochamy, że jest dla nas ważny, że jest ważny dla Boga. Jak powiedział w swojej konferencji ks. Tomasz Szmurło posiłkując się słowami Papieża Franciszka i św. Jana Pawła II oraz dokumentami kościoła (Evangelii gaudium i Novo millennio ineunte) ,, Nasze zaangażowanie nie polega wyłącznie na działaniach albo na programach promocji i opieki. To, co uruchamia Duch Święty, nie jest przesadnym aktywizmem, ale przede wszystkim uwagą skierowaną na drugiego człowieka, uważaniem go za jedno z samym sobą’’. My jako wspólnota Domowego Kościoła powinniśmy być szczególnie wrażliwi na człowieka potrzebującego naszej pomocy. Nie powinniśmy się zamykać w kokonie naszego egoizmu. Nasze postępowanie winna cechować autentyczna miłość, której następstwem jest służenie drugiemu człowiekowi nie z konieczności lub próżności ale ponieważ jest piękna, niezależnie od pozorów. ,,Z miłości bowiem, która sprawia, że ktoś staje się nam miły, udzielamy mu czegoś darmo’’. Papież Franciszek mówi: ,,Ubogi, gdy jest kochany, uważany jest za coś cennego’’, a to odróżnia opcję na rzecz ubogich w celach osobistych lub politycznych. Ksiądz Tomasz w dalszej części katechezy cytując słowa Papieża powiedział, że powinniśmy tak żyć i postępować, żeby ,,w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli się jak u siebie w domu’’. Że nikt nie powinien mówić, że stoi z dala od ubogich, ponieważ jego życiowe wybory wiążą się ze skupieniem uwagi na innych dziedzinach. Uświadomił nam też, że nikt nie może się czuć zwolniony z troski o ubogich i z troski o sprawiedliwość społeczną: ,,Nawrócenia duchowego, żywej miłości Boga i bliźniego, troski o sprawiedliwość i pokój, ewangelicznego traktowania ubogich i ubóstwa, wymaga się od wszystkich’’. Winniśmy zatem postępować tak, żeby ubodzy nie czuli się gorszą kategorią ludzi, obdarzając ich miłością i udzielając pomocy, oczywiście w miarę swoich sił i możliwości. Wspólnota Domowego Kościoła, żeby realizować się w miłości do drugiego człowieka, szczególnie tego ,,ubogiego’’ ma do dyspozycji narzędzia w postaci diakonii. Spotkanie wspólnotowe w swoim programie zawierało również zaprezentowanie diakonii: wyzwolenia, życia i diakonii miłosierdzia, które przybliżyli nam Ania i Mariusz Gołaszewscy, Bożenka i Paweł Sierawscy oraz Teresa i Mirosław Gawrychowie. Spotkania w grupach, którego przewodnim tematem było udzielenie odpowiedzi na pytania: z jakimi wymiarami ubóstwa się spotykamy na co dzień, jak postrzegamy osoby dotknięte ubóstwem, jak konkretnie Ruch Światło-Życie wychowuje do czynienia daru z siebie, w czym niedomagamy, co należy rozwinąć i naprawić- zaowocowały wnioskami takimi, iż  permanentnie powinniśmy wypracowywać w sobie wrażliwość miłości, zauważać drugiego człowieka, szczególnie tego ,,ubogiego’’, nieść i ,,dawać serce na dłoni’’ jak powiedziała Małgosia Styś. Nie możemy się zamykać na człowieka potrzebującego naszej miłości, pomocy czy nawet rady jak to określiła Basia Mrozek. Jesteśmy wspólnotą, która ma świadczyć o miłości poprzez konkretne czyny, podejmując posługę w poszczególnych diakoniach. Po zrealizowaniu napiętego programu, III Dzień Wspólnoty rejonu Kamionna zakończyliśmy radosnym budowaniem wspólnoty (Agape) przy wspólnym posiłku. Przeżyliśmy ubogacający i intensywny modlitewnie dzień.

Niech Bóg będzie uwielbiony w owocach tego spotkania!

Teresa i Mirek Gawrych